Oudergids - Basisschoolkind

.. / Basisschoolkind

Logisch dat je als ouder allerlei vragen hebt. Je loopt haast iedere dag wel tegen iets aan wat je nog niet eerder hebt meegemaakt.

Hoe fijn is het dan als je voorbereid bent op wat je te wachten staat?

Gelukkig is dat makkelijker dan je denkt. Zeker met de tips die wij je geven.

Opvoedtips

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Wat kun je doen om je kind zo goed mogelijk op te voeden? (Meer...)

Opvoeden

Positief opvoeden

Positief opvoeden helpt bij de ontwikkeling tot een zelfstandige volwassene met zelfvertrouwen. Hoe doe je dat en waarom is goed voor jezelf zorgen ook belangrijk? (Meer...)

Opvoeden

Opvoeden zonder geweld

Kinderen die te maken krijgen met mishandeling kunnen leer- en gedragsproblemen ontwikkelen. Wat kun je doen om kinderen te beschermen tegen geweld? (Meer...)

Opvoeden

Opvoedingsondersteuning

Als je problemen tegen komt bij het opvoeden, kun je om opvoedingsondersteuning vragen. Waar kun je om hulp en begeleiding vragen, ook als je kind een beperking heeft? (Meer...)

Opvoeden

Apart zetten

Als kinderen zichzelf niet in de hand hebben, is het verstandig ze even apart te zetten of even laten stilzitten. Wanneer doe je dat en hoe doe je dat het beste? (Meer...)

Opvoeden

Belonen

Door het goede gedrag van je kind te belonen krijgt je kind een positief zelfbeeld. Dit kan al met aandacht en waardering, maar wat kun je nog meer doen? (Meer...)

Opvoeden

Consequent zijn

Consequent zijn betekent dat je je aan gemaakte afspraken houdt en doet wat je zegt. Dat is niet altijd makkelijk. Waarom is het belangrijk en hoe doe je dat? (Meer...)

Opvoeden

Delen

Jonge kinderen hebben een sterk gevoel van eigendom en kunnen nog niet goed delen, dat komt pas als ze wat ouder zijn. Hoe kun je je kind helpen om te leren delen? (Meer...)

Opvoeden

Grenzen stellen

Om de relatie met je kinderen goed te houden, moet je grenzen stellen. Op welke manieren stel je duidelijke grenzen? (Meer...)

Opvoeden

Meehelpen in het huishouden

Van meehelpen in het huishouden leert je kind verantwoordelijkheid en zelfdiscipline. Hoe laat je het meehelpen, hoe verdeel je de taken en hoe beloon je het? (Meer...)

Opvoeden

Negeren

Als je kind zich niet aan grenzen houdt, is het soms beter om dit gedrag te negeren in plaats van er aandacht aan te besteden. Hoe negeer je negatief of vervelend gedrag? (Meer...)

Opvoeden

Omgaan met gevoelens

Als je kind niet goed kan omgaan met gevoelens, kan het probleemgedrag gaan vertonen. Hoe leer je kinderen gevoelens herkennen en waar hangt het uiten van gevoel vanaf? (Meer...)

Opvoeden

Protest

Kinderen protesteren soms, als ze het niet eens zijn met de regels. Wanneer pas je ze aan, hoe moet je juist niet reageren en hoe zorg je voor toezicht als je er niet bij bent? (Meer...)

Opvoeden

Regels opstellen

Regels opstellen doe je zodat je kind weet wat je van hem verwacht. Hoe stel je regels op, hoe zorg je dat de regels werken en wat doe je als je kind regels overtreedt? (Meer...)

Opvoeden

Rust, reinheid en regelmaat

Rust, reinheid en regelmaat waren vroeger de pijlers van een goede opvoeding en zijn nu nog steeds belangrijk. Hoe pas je deze leefregels toe bij het opvoeden van je kind? (Meer...)

Opvoeden

Ruzie

Straf je kind niet meteen als het ruzie maakt: ruzie hoort erbij en leert je kind met conflicten om te gaan. Wanneer grijp je wèl in? (Meer...)

Opvoeden

Straffen

Straffen is een manier om grenzen te stellen aan ongewenst gedrag van je kind. Het moet wel een passende, uitvoerbare en tijdelijke straf zijn. Hoe doe je dat? (Meer...)

Opvoeden

Verbieden

Iets verbieden is soms nodig als je kind negatief gedrag vertoont, het is belangrijk daar consequent in te zijn en duidelijke regels af te spreken. Hoe doe je dat? (Meer...)

Opvoeden

Financiële opvoeding

Kinderen die al vóór hun twaalfde hebben leren omgaan met geld doen het later financieel beter. Hoe leer je je kind goed met geld omgaan? (Meer...)

Opvoeden

Sparen

Kinderen die vroeg leren sparen hebben daar later profijt van. Hoe help je je kind leren sparen en hoe kun je zelf geld sparen voor of schenken aan je kind? (Meer...)

Opvoeden

Zakgeld

Zakgeld helpt kinderen leren omgaan met geld, het is een leermiddel. Welke afspraken maak je met je kind, hoeveel zakgeld geef je en kun je soms wat extra geven? (Meer...)

Opvoeden

Sinterklaas

Veel gezinnen vieren in december Sinterklaas. Hoe ga je om met cadeaus, wat doe je als je kind bang is voor de Sint of Piet en wanneer stoppen kinderen met geloven? (Meer...)

Opvoeden

Agressief gedrag

Sommige vormen van agressief gedrag horen bij een bepaalde leeftijd, maar soms gaat het te ver. Wat doe je tegen agressief gedrag en waar vind je hulp? (Meer...)

Agressief gedrag

Angstig gedrag

Neem angsten van kinderen serieus en noem ze geen aanstellerij. Hoe herken je angst en wat doe je als je kind bang is? (Meer...)

Angstig gedrag

Brutaal en opstandig gedrag

Iedere ouder krijgt te maken met brutaal en opstandig gedrag. Hoe ga je hiermee om? (Meer...)

Brutaal en opstandig gedrag

Concentratieproblemen

Kinderen leren naarmate ze ouder worden zich langer te concentreren, maar temperament speelt ook een rol. Hoe help je je kind met concentratieproblemen? (Meer...)

Concentratieproblemen

Driftbuien

Sommige kinderen hebben de neiging om snel kwaad te worden. Hoe ga je hiermee om? (Meer...)

Driftbuien

Druk gedrag

Kinderen vertonen soms druk gedrag, dat is normaal. Hoe ga je om met druk gedrag bij je kind, wat kun je doen, hoe herken je ADHD en waar vind je hulp? (Meer...)

Druk gedrag

Stelen en in overtreding

Stelen komt soms voor bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het is belangrijk dat je kind leert wat wel en niet mag en waarom. Wat kun je doen als je kind heeft gestolen? Als je kind steelt in een winkel of iets vernielt, is het in overtreding en komt het in aanraking met de politie. Wat gebeurt er na een aangifte en wat gebeurt er als je kind jonger is dan 12? (Meer...)

Stelen en in overtreding

Jaloers gedrag

Jaloers gedrag, zoals boosheid en huilen, hoort bij de emotionele ontwikkeling. Vooral binnen een gezin kunnen kinderen jaloers zijn op elkaar. Hoe ga je daar mee om? (Meer...)

Jaloers gedrag

Liegen

Kinderen liegen soms om straf te ontlopen, of omdat ze de gevolgen van hun daden nog niet kunnen inschatten. Wat kun je doen als je kind vaak liegt? (Meer...)

Liegen

Nagelbijten

Nagelbijten ontstaat meestal tussen het derde en tiende jaar en kan leiden tot blijvende schade. Wat zijn oorzaken van nagelbijten en hoe kun je je kind helpen stoppen? (Meer...)

Nagelbijten

Niet luisteren

Ieder kind luistert wel eens niet, ze verkennen steeds meer hun eigen grenzen. Hoe kun je ongehoorzaamheid voorkomen en waarom is discussiëren over regels goed? (Meer...)

Niet luisteren

Schelden en vloeken

Als kinderen schelden of vloeken, weten ze soms niet de betekenis van die woorden, maar wel welke reactie ze uitlokken bij anderen. Wat kun je doen als je kind scheld of vloekt? (Meer...)

Schelden en vloeken

Tics

Tics zijn ongewild gemaakte geluiden of bewegingen en komen vaak voor bij opgroeiende kinderen. Hoe herken je ze, moet je er iets aan doen en wat is een tic-stoornis? (Meer...)

Tics

Weglopen

Kinderen kunnen wel eens weglopen, onbedoeld of juist opzettelijk. Hoe kun je per ongeluk weglopen voorkomen en wat moet je doen als je kind vermist wordt? (Meer...)

Weglopen

Zin doordrijven

Kinderen willen graag hun zin doordrijven, soms op een positieve manier maar ook met negatief gedrag als schreeuwen, huilen en weglopen. Hoe ga je daar mee om? (Meer...)

Zin doordrijven

Plagen en pesten

Het verschil tussen pesten en plagen zit ‘m in de gelijkwaardigheid tussen kinderen. Wat doe je als je kind wordt gepest? (Meer...)

Plagen en pesten

Gevolgen van pesten

Zowel de pester als het gepeste kind kan last krijgen van de ernstige gevolgen van pesten, soms jaren later. Wat zijn die gevolgen, voor het gepeste kind en de pester? (Meer...)

Gevolgen van pesten

Mijn kind wordt gepest

Kinderen die gepest worden, kunnen minder makkelijk omgaan met anderen en zijn minder weerbaar. Hoe merk je dat je kind gepest wordt en wat kun je doen? (Meer...)

Mijn kind wordt gepest

Gepest kind helpen

Als je kind gepest wordt, is uitvinden wat er aan de hand is belangrijk. Wie is er verantwoordelijk voor het pestprobleem en hoe kun je een gepest kind het beste helpen? (Meer...)

Gepest kind helpen

Meelopen

Meelopers versterken het succes van de pester, door diegene niet tegen te houden of zelfs te helpen. De hele klas heeft last van gepest. Wat kun je als ouder doen? (Meer...)

Meelopen

Discrimineren

Discrimineren is mensen ongelijk behandelen op basis van hun kenmerken. Wat doe je als je kind dat doet, hoe voorkom je dat en wat als je kind wordt gediscrimineerd? (Meer...)

Discrimineren

Pesten op school

Van pesten op school heeft iedereen last, 1 op de 5 kinderen wordt gepest. Wat kun je met de school bespreken en wat kun je zelf doen? (Meer...)

Pesten op school

Mijn kind pest anderen

Als je kind pest of een meeloper is, dan is dat schrikken. Waarom pesten kinderen, hoe weet je of je kind pest, wat kun je er aan doen als ouder en waar vind je hulp? (Meer...)

Mijn kind pest anderen

Cyberpesten

Cyberpesten is pesten via internet, bijvoorbeeld op social media en WhatsApp. Hoe herken je het en hoe voorkom je dat je kind digitaal gepest wordt of anderen pest? (Meer...)

Cyberpesten

Slapen en nachtrust

Kinderen van 4 tot 12 hebben veel slaap nodig. Hoe veel slaap heeft je kind nodig, hoe maak je afspraken over het opstaan en wat kun je doen bij slaapproblemen? (Meer...)

Slapen en nachtrust

Slaaptips en bedritueel

Een bedritueel, zoals tanden poetsen, pyjama aandoen en voorlezen, helpt je kind om de dag rustig af te sluiten. Wat doe je als je kind daarna nog niet wil slapen? (Meer...)

Slaaptips en bedritueel

Duimen

Duimen heeft nadelige gevolgen voor je kind. Hoe kun je het afleren van duimen stimuleren? (Meer...)

Duimen

Dromen

Dromen helpen gebeurtenissen en ervaringen van overdag te verwerken, helaas zijn die dromen soms akelig. Wat kun je doen als je kind nare dromen of nachtmerries heeft? (Meer...)

Dromen

Slapen en angst

Ieder kind is wel eens angstig in bed, of heeft nachtmerries. Hoe help je bij angsten in de slaapkamer en nachtmerries, wat zijn nachtangsten en hoe kun je het voorkomen? (Meer...)

Slapen en angst

Slecht slapen

Als je kind slecht slaapt, heeft dit invloed op je gezin en het zorgt vaak voor stress. Wat kun je doen? (Meer...)

Slecht slapen

Slaapwandelen

Slaapwandelen gebeurt in de overgang van de diepe slaap naar de lichte slaap en komt vaak voor bij kinderen op de basisschool. Wat moet je doen als je kind slaapwandelt? (Meer...)

Slaapwandelen

Aanpak van slaapproblemen

Het komt veel voor dat kleuters moeilijk inslapen en weer uit bed komen. Wat kun je doen om slaapproblemen aan te pakken? (Meer...)

Aanpak van slaapproblemen

Samen spelen

Samen spelen leert kinderen hoe je met elkaar om gaat, rekening te houden met elkaar en om met verliezen om te gaan. Welke andere voordelen heeft samen spelen? (Meer...)

Samen spelen

Alleen spelen

Hoe en hoelang je kind alleen kan spelen hangt af van leeftijd en temperament, voor oudere kinden is dat makkelijker. Hoe kun je je kind leren langer alleen te spelen? (Meer...)

Alleen spelen

Buiten spelen

Buiten spelen helpt tegen overgewicht en bij de motorische ontwikkeling van je kind. Hoe spelen kinderen van 6 tot 9 en van 9 tot 12 jaar buiten en hoe help jij daarbij? (Meer...)

Buiten spelen

Speelplekken

Niet alle plekken zijn geschikte speelplekken voor je kind. Wat zijn leuke buitenactiviteiten, fijne binnen plekken en hoe zorg je dat het in huis veilig is? (Meer...)

Speelplekken

Speeltips

Spelen helpt bij de ontwikkeling van je kind, beweging en ontspanning is daarbij belangrijk. Welke leuke speeltips zijn er en hoe zorg je er voor dat je kind genoeg beweegt? (Meer...)

Speeltips

Winnen en verliezen

Kinderen leren van spelletjes dat ze ook wel eens verliezen. Hoe leer je kinderen omgaan met verliezen en wat kun je doen als je kind niet tegen zijn verlies kan? (Meer...)

Winnen en verliezen

Eten

Samen eten is een sociaal gebeuren, maar ook een opvoedmoment. Hoe maak je eten met je kind gezellig, wat moet je vermijden en welke regels leer je je kind? (Meer...)

Eten

Grote eters

Kinderen die op vroege leeftijd overgewicht ontwikkelen, komen daar later moeilijk van af. Hoe leer je gezond eten aan en houd je je kind op een gezond gewicht? (Meer...)

Grote eters

Kleine eters

Kinderen hebben een wisselende eetlust, weinig eten is niet direct reden tot zorg. Wanneer hoef je je geen zorgen te maken en welke tips zijn er voor kleine eters? (Meer...)

Kleine eters

Wat is mediaopvoeding?

Mediaopvoeding is het bewust leren omgaan met media, zoals gamen, internetten en tv-kijken. Wat is de basis en hoe leer je dat kinderen van verschillende leeftijden aan? (Meer...)

Wat is mediaopvoeding?

Kinderen en privacy

Als je kind een tiener wordt heeft het meer behoefte aan privacy. Wat is normaal en hoe praat je met je kind over online privacy, bijvoorbeeld op social media? (Meer...)

Kinderen en privacy

Wat is mediawijsheid?

Mediawijsheid is het leren gebruiken van media voor je eigen ontwikkeling en welzijn, kinderen leren dat op school. Wat is het verschil met mediaopvoeding? (Meer...)

Wat is mediawijsheid?

Verschillen in mediaopvoeding

Ouders doen niet bewust aan mediaopvoeding, maar wat ze doen heeft invloed op het opgroeien van kinderen. Waar moet je opletten als je bewust wilt worden van je mediaopvoeding? (Meer...)

Verschillen in mediaopvoeding

Begeleiding mediagebruik

Als het om het begeleiden van mediagebruik van je kind gaat, kun je drie manieren van opvoeden kiezen. Welke manieren zijn dat en waar vind je meer informatie? (Meer...)

Begeleiding mediagebruik

Kijkwijzer en Pegi

De meeste kleuters gebruiken al dagelijks beeldschermen. Hoe reageren kinderen op media en wat kunnen ze ervan leren? (Meer...)

Kijkwijzer en Pegi

Wetgeving media

Organisaties moeten zich houden aan wetgeving omtrent media, bijvoorbeeld het tijdstip van uitzenden. Wat kun je er aan doen als zij zich daar niet aan houden? (Meer...)

Wetgeving media

Wereldnieuws

Kinderen zien in de media wereldnieuws zoals beelden van oorlog. Ieder kind reageert anders. Hoe praat je er over met je kind en welk nieuws kun je samen kijken? (Meer...)

Wereldnieuws

Pornosites

Veel kinderen zien voor hun tiende een pornosite. Leg uit dat dit niet echt is hoe het gaat, dan ontwikkelt je kind een gezond beeld van mannen en vrouwen. Wat kun je verder doen? (Meer...)

Pornosites

Geld uitgeven via internet

Je kind kan verleid worden tot geld uitgeven via internet, bijvoorbeeld aan ringtones. Kun je je geld terug krijgen en waar vind je advies als dat niet lukt? (Meer...)

Geld uitgeven via internet

Mobiele telefoon

Als ouder bepaal je zelf wanneer je kind een mobiele telefoon krijgt, de meeste kinderen krijgen er een als ze naar de middelbare school gaan. Welke regels spreek je af? (Meer...)

Mobiele telefoon

Schadelijke straling

Er is geen wetenschappelijk bewijs van schadelijke straling uit telefoons en laptops, maar je kunt uit voorzorg extra voorzichtig zijn met jonge kinderen. Hoe doe je dat? (Meer...)

Schadelijke straling

Mediagebruik 4 - 6 jaar

Vanaf vier jaar gebruiken de meeste kleuters al dagelijks beeldschermen. Hoe reageren ze op media en wat kunnen ze ervan leren? (Meer...)

Mediagebruik 4 - 6 jaar

Mediagebruik 6 – 9 jaar

Het mediagebruik van je kind hangt af van leeftijd. Vanaf 6 jaar wil je kind zelf iets doen met media. Hoe ziet het mediagebruik van kinderen tussen de 6 en 9 jaar er uit? (Meer...)

Mediagebruik 6 – 9 jaar

Mediagebruik 9 – 12 jaar

Het mediagebruik van je kind verandert in de vroege puberteit, ze worden steeds kritischer. Hoe ziet het mediagebruik van kinderen tussen de 9 en 12 jaar er uit? (Meer...)

Mediagebruik 9 – 12 jaar

Adviezen mediagebruik kinderen

Afspraken maken met je kind over mediagebruik en beeldschermtijd is belangrijk, het advies is niet meer dan 3 uur per dag. Wat kun je bespreken en welke afspraken maak je? (Meer...)

Adviezen mediagebruik kinderen

Hulpmiddelen media

Online hulpmiddelen beschermen je kind tegen de gevaren van media. Wat kun je instellen, waar krijg je tips van andere ouders en waar vind je meer informatie? (Meer...)

Hulpmiddelen media

Geschikte media kinderen

Welke media geschikt is voor kinderen, is afhankelijk van leeftijd. Blijf praten met je kind over wat het ziet. Hoe vind je geschikte media voor basisschoolkinderen? (Meer...)

Geschikte media kinderen

Virtual Reality

Er is nog geen onderzoek naar de schadelijkheid van Virtual Reality, maar je kind moet wel met wat dingen rekening houden. Welke dingen zijn dat en wat kun je zelf doen? (Meer...)

Virtual Reality

Vloggers en vloggen

In vlogs geven mensen een kijkje in hun leven. Welke invloed heeft het kijken van vlogs, kun je het verbieden en wat doe je als je kind zelf vlogger wil worden? (Meer...)

Vloggers en vloggen

Online reclame

Op social media en Youtube krijgt je kind te maken met online reclame. Sommige kinderen zijn daar erg gevoelig voor. Hoe leer je je kind omgaan met online reclame? (Meer...)

Online reclame

Foto's op internet

Foto’s op internet delen is niet zonder risico. Waarom moet je oppassen met kinderfoto’s, wat spreek je af over toestemming en hoe haal je ongewenste foto’s offline? (Meer...)

Foto's op internet

Foto's van je kind op school

Scholen en andere instanties mogen niet zonder jouw toestemming foto’s van je kind op internet zetten. Wat doe je als dat toch gebeurt en kun je je nog bedenken? (Meer...)

Foto's van je kind op school

Geweld in games

Voor gezonde kinderen is geweld in games een uitlaatklep, voor andere kinderen kan het schadelijk zijn. Welke effecten kan het hebben en hoe weet je of de game geschikt is? (Meer...)

Geweld in games

Gameverslaving kinderen

Veel gamen of computeren kan omslaan in een gameverslaving bij kinderen. Welke factoren leiden tot obsessief gamen, hoe herken je het en hoe kun je het voorkomen? (Meer...)

Gameverslaving kinderen

Tips beeldschermgebruik

Beeldschermen spelen een grote rol in het leven van kinderen en jongeren. Maar het is niet gezond om te veel achter een beeldscherm te zitten. (Meer...)

Tips beeldschermgebruik

Veilig gebruik van internet

Vanaf 6 jaar doen kinderen zelf dingen op de computer. Hoe leer je je kind veilig gebruik van internet en wat kun je zelf doen om het internet veilig te maken? (Meer...)

Veilig gebruik van internet

Internet en seks

Kinderen doen op internet seksuele ervaringen op, positief en negatief. Met welke risico’s moet je rekening houden, hoe voorkom je gevaar en waar kun je het melden? (Meer...)

Internet en seks

Kinderen en sociale media

Kinderen zitten al vroeg op social media, ook al mag dat soms nog niet. Wat houdt veilig mediagebruik in, waar kun je zelf op letten en waar vind je meer informatie? (Meer...)

Kinderen en sociale media

Gevaarlijke internetspelletjes

Tieners houden van experimenteren, maar sommige internetspelletjes kunnen erg gevaarlijk zijn. Waarom doen kinderen daar aan mee en hoe praat je erover met je kind? (Meer...)

Gevaarlijke internetspelletjes

(nep)nieuws op social media

Via social media kunnen kinderen nepnieuws tegenkomen. Of berichten die angst oproepen. Hoe bescherm je je kind tegen zulke online berichten? (Meer...)

(nep)nieuws op social media

Gezonde voeding

Voor kinderen is gezond en gevarieerd eten volgens de Schijf van Vijf belangrijk. Wat is de Schijf van Vijf, waarom moet dat en hoe geef je het goede voorbeeld? (Meer...)

Voeding

Gezonde eetgewoonten

Als je je kind gezonde eetgewoonten, zoals gevarieerd en regelmatig eten, aanleert is dat goed voor de ontwikkeling van je kind. Wat zijn tips voor gezonde eetgewoonten? (Meer...)

Voeding

Groente en fruit

In groente en fruit zitten vitamines, mineralen en vezels die je kind nodig heeft, bijvoorbeeld vitamine C en B11. Hoe maak je groente en fruit lekker voor je kind? (Meer...)

Voeding

Vegetarisch

Eet je kind vegetarisch, dan bestaat de kans op ijzertekort. Zorg daarom voor voeding waar ijzer inzit. Aan welke producten kun je denken? (Meer...)

Voeding

Veganistisch

Veganistisch eten is een dieet zonder dierlijke producten. Welke vitaminen en mineralen komen uit dierlijke producten en hoe voorkom je een tekort aan voedingsstoffen? (Meer...)

Voeding

IJzertekort

Een ijzertekort heeft bloedarmoede tot gevolg. Zuurstof kan dan niet goed door het lichaam getransporteerd worden naar alle organen. Hoe voorkom je een ijzertekort? (Meer...)

Voeding

Extra vitamines

Kinderen groeien, vooral in de puberteit, veel in korte tijd en eten dan ook meer. Hoe zorg je dat ze voldoende vitamines, bijvoorbeeld vitamine D, binnenkrijgen? (Meer...)

Voeding

Voedselallergie

Een voedselallergie is een allergische reactie op eiwitten in eten. Hoe herken je een voedselallergie en wat kan de huisarts doen? (Meer...)

Voeding

Lactose-intolerantie

Lactose-intolerantie komt door een tekort aan lactase in de darmen en veroorzaakt buikklachten. Het komt bij kinderen bijna nooit voor. Wat kan de huisarts doen? (Meer...)

Voeding

Glutenintolerantie

Een glutenintolerantie beschadigd het slijmvlies en de dunne darm door een eiwit in granen. Hoe weet je of je kind glutenintolerant is en welk dieet is geschikt?  (Meer...)

Voeding

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Wat doet de JGZ? (Meer...)

Gezondheid

Digitaal dossier JGZ

In het digitaal dossier JGZ noteert de Jeugdgezondheidszorg gegevens over de gezondheid en de ontwikkeling van je kind. Wat houdt dit dossier in? (Meer...)

Gezondheid

Vaccinaties

Vanaf dat je kind 6 weken oud is krijgt het vaccinaties tegen verschillende ziektes. Welke vaccins krijgt je kind en hoe lang is het daarna beschermd? (Meer...)

Vaccinaties

Bof

De bof wordt veroorzaakt door het bofvirus en is erg besmettelijk. Hoe krijgt je kind de bof, wat zijn de verschijnselen en gevolgen en hoe voorkom je het?  (Meer...)

Bof

Difterie

Difterie wordt veroorzaakt door een bacterie die een gifstof maakt dat vooral weefsels in de bovenste luchtwegen aantast. Wat zijn de symptomen en hoe voorkom je het? (Meer...)

Difterie

Kinkhoest

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie en is erg besmettelijk, vooral in de eerste periode. Wat zijn de verschijnselen en kun je er iets tegen doen? (Meer...)

Kinkhoest

Mazelen

Mazelen ontstaan door een virus en zijn besmettelijk, ook voor de uitslag begint. Soms treden er complicaties op. Wat zijn de verschijnselen en wanneer wordt er ingeënt?  (Meer...)

Mazelen

Polio

Polio, of kinderverlamming, wordt veroorzaakt door een poliovirus en is besmettelijk. Er kunnen complicaties optreden. Hoe uit het zich en hoe wordt je kind beschermd?  (Meer...)

Polio

Rodehond

Rodehond ontstaat door een virus en is besmettelijk door hoesten en niezen. Zwangere vrouwen moeten extra oppassen. Hoe uit het zich en wanneer wordt er ingeënt? (Meer...)

Rodehond

Tetanus

Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie die ook in straatvuil voorkomt. Wat zijn de ziekteverschijnselen, welke behandeling is er voor en hoe voorkom je het? (Meer...)

Tetanus

HPV-vaccinatie

De HPV-vaccinatie beschermt tegen baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker. Wanneer krijgt je kind het vaccin en hoeveel prikken zijn nodig?  (Meer...)

HPV-vaccinatie

Ziekenhuisopname

Je moet je kind goed voorbereiden op zijn ziekenhuisopname. Hoe en wat vertel je over het ziekenhuis en wanneer? En hoe weet je of het ziekenhuis kindgericht werkt? (Meer...)

Ziekenhuisopname

Allergieën

Bij een allergie maakt het lichaam antistoffen aan, die bijvoorbeeld voor jeuk zorgen. Welke typen allergieën zijn er, hoe test je er op en wat kun je zelf doen? (Meer...)

Allergieën

Apenpokken

Monkeypox, vaak apenpokken of apenpokkenvirus genoemd, is een virusinfectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt. Nu verspreidt de ziekte zich ook in Europa. Het virus is voor de meeste mensen niet gevaarlijk, maar wel vervelend. Hoe herken je het en wat doe je dan? (Meer...)

Apenpokken

Apneu

Apneu is ademstilstand tijdens de slaap. Overleg met je huisarts als je denkt dat je kind het heeft. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van apneu? (Meer...)

Apneu

Astma

Astma is een chronische ontsteking aan de luchtwegen. Hoe herken je het, wat veroorzaakt astma, hoe voorkom je klachten bij je kind en hoe wordt astma behandeld?  (Meer...)

Astma

Blaasontsteking

Blaasontsteking is een infectie die meestal ontstaat door bacteriën uit de darmen en komt vaker voor bij meisjes. Wat kun je doen en hoe voorkom je een nierbekkenontsteking? (Meer...)

Blaasontsteking

Bloedarmoede

Een tekort aan rode bloedcellen in het bloed van je kind heet bloedarmoede. Hoe ontstaat het, wat zijn de symptomen en wat kan de huisarts doen aan bloedarmoede? (Meer...)

Bloedarmoede

Diabetes

Bij diabetes type 1 en 2 wordt te weinig insuline aangemaakt door het lichaam. Wat zijn de symptomen bij je kind en wat kun je doen als je kind diabetes heeft?    (Meer...)

Diabetes

Eczeem

Eczeem komt veel voor bij kinderen en herken je aan bijvoorbeeld jeuk, kloofjes en vochtblaasjes. Gaat het vanzelf weer over en wat kun je eraan doen?    (Meer...)

Eczeem

Epilepsie

Epilepsie is een chronische aandoening van de hersenen en is soms erfelijk. Wat zijn de symptomen van een aanval, wat kan een arts doen en hoe kun je zelf je kind helpen? (Meer...)

Epilepsie

Gordelroos

Gordelroos is een besmettelijke huiduitslag met rode vlekjes en vochtblaasjes. Hoe herken je het, wanneer ga je naar de huisarts en hoe besmettelijk is het? (Meer...)

Gordelroos

Griep

Griep is een besmettelijke virusinfectie die vooral de luchtwegen aantast, er is geen behandeling voor. Hoe herken je griep bij je kind en wie kan een griepprik krijgen? (Meer...)

Griep

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten die ontstaan door vernauwde aderen ontstaan meestal door een ongezonde levensstijl. Hoe herken je hartfalen en hoe leef je zo gezond mogelijk?  (Meer...)

Hart- en vaatziekten

Hazenlip

Bij een hazenlip (schisis) zit er een spleet in de lip, kaak of het gehemelte. Welke problemen kan dit veroorzaken bij je kind en hoe wordt een hazenlip behandeld? (Meer...)

Hazenlip

Herpes

Herpesvirussen veroorzaken verschillende besmettelijke huidaandoeningen, zoals gordelroos. Hoe verlicht je klachten en hoe voorkom je dat je kind een herpesvirus krijgt? (Meer...)

Herpes

Hersenvliesontsteking

Hersenvliesontsteking is een ernstige aandoening die door verschillende bacteriën en virussen kan ontstaan. Wat zijn de symptomen en hoe wordt het behandeld? (Meer...)

Hersenvliesontsteking

HiB-ziekten

Kinderen worden ingeënt tegen HiB-ziekten, veroorzaakt door bacteriën. Wanneer gebeurt dit, zijn er bijwerkingen, hoe kun je die verlichten en hoe herken je HiB-ziekten?  (Meer...)

HiB-ziekten

Hiv en aids

Hiv is een schadelijk virus dat het afweersysteem afbreekt en AIDS veroorzaakt. Hoe voorkom je Hiv bij kinderen, hoe wordt het behandeld en voorkom je besmetting? (Meer...)

Hiv en aids

Hoofdluis

Hoofdluizen verspreiden zich makkelijk, planten zich snel voort en kunnen op elk kind voorkomen. Kun je hoofdluis voorkomen en hoe kom je er snel weer van af? (Meer...)

Hoofdluis

Hooikoorts

Hooikoorts kan niet worden genezen, maar er zijn wel veel middelen tegen de klachten. Wat kun je doen als je kind hooikoorts heeft? (Meer...)

Hooikoorts

Huidvlekken

Veel kinderen worden geboren met vlekken op de huid, die meestal onschuldig zijn en vanzelf weer verdwijnen. Hoe heten deze vlekken en wanneer ga je naar de huisarts? (Meer...)

Huidvlekken

Kinderziektes

Kinderen worden met vaccinaties beschermd tegen kinderziektes, behalve tegen de vijfde- en zesde ziekte, roodvonk en waterpokken. Wat zijn deze ziektes? (Meer...)

Kinderziektes

Krentenbaard

Krentenbaard is een besmettelijke infectie die wordt verzoorzaakt door bacteriën. Wat zijn de symptomen en wat kun je doen als je kind krentenbaard heeft? (Meer...)

Krentenbaard

Meningokokken

Meningokokken zijn bacteriën die o.a. bloedvergiftiging kunnen veroorzaken. Tegen welke typen wordt gevaccineerd, hoe verspreiden ze zich en hoe herken je hersenvliesontsteking? (Meer...)

Meningokokken

Mond- en voetzeer

Hand-voet-mondziekte uit zich in besmettelijke blaasjes op de handen, voeten en mond en is meestal onschuldig. Hoe komt het, wat zijn de symptomen en wat kun je doen? (Meer...)

Mond- en voetzeer

Navelbreuk

Een navelbreuk is een niet zichtbare opening in de buikwand op de plek van de navel. Hoe weet je of je kind een navelbreuk heeft en wanneer moet je er wat aan doen? (Meer...)

Navelbreuk

Oorpijn en oorontsteking

Een oorontsteking uit zich in pijn in het oor, soms met vocht, en geneest vaak vanzelf. Wat kun je doen, wanneer helpen buisjes en wanneer ga je naar de huisarts? (Meer...)

Oorpijn en oorontsteking

Open rug

Een open ruggetje ontstaat doordat de ruggenwervels en spieren niet rondom het ruggenmerg sluiten. Hoe vaak komt het voor, kun je er mee leven en hoe herken je het later? (Meer...)

Open rug

Pseudo-kroep

Pseudokroep is een infectie van de luchtwegen, die vaak begint als verkoudheid. Hoe herken je het, wat kan de dokter doen en hoe verschilt het van epiglottitis? (Meer...)

Pseudo-kroep

Scoliose

Scoliose is een zijdelingse verkromming van de ruggengraat, aangeboren of ontstaan tijdens de groei. Hoe herken je scoliose bij je kind en wat kan een orthopeed doen? (Meer...)

Scoliose

Trommelvliesbuisjes

Als de buis van Eustachius nog niet goed werkt en voor oorklachten zorgt, kunnen trommelvliesbuisjes helpen. Hoe wordt zo’n buisje geplaatst en voorkom je infecties? (Meer...)

Trommelvliesbuisjes

Waterpokken

Waterpokken zijn rode bultjes en blaasjes, veroorzaakt door een besmettelijk virus. Bijna elk kind krijgt ze. Wat kun je zelf doen en kan je kind gewoon naar school? (Meer...)

Waterpokken

Worminfecties

Kinderen kunnen last hebben van worminfecties, bijvoorbeeld door aarsmaden, spoelwormen en lintwormen. Hoe herken je ze, hoe voorkom je ze en hoe kom je er van af? (Meer...)

Worminfecties

Wratten

Wratten zijn besmettelijke ruwe knobbeltjes en ontstaan door een virus. Wat kun je er tegen doen, moet je naar de huisarts en hoe verschillen ze van waterwratten? (Meer...)

Wratten

Ziekte van Lyme

Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen via een beet. Hoe herken je de symptomen van een Lyme infectie, wat kan de huisarts doen en waar vind je meer informatie? (Meer...)

Ziekte van Lyme

Knieklachten

De ziekte van Osgood-Schlatter is een bult onder de knie bij kinderen tussen de 10 en 15 jaar die veel rennen, springen of knielen. Wat kun je er tegen doen? (Meer...)

Knieklachten

Ziekte van Pfeiffer

De ziekte van Pfeiffer, ook wel de kusziekte, ontstaat door een virus en is besmettelijk via speeksel. Wat zijn de symptomen en hoe lang duurt de ziekte? (Meer...)

Ziekte van Pfeiffer

Zwemmerseczeem

Zwemmerseczeem is een besmettelijke schimmelinfectie tussen de tenen en op de voeten. Hoe voorkom je het en wat kun je doen tegen zwemmerseczeem? (Meer...)

Zwemmerseczeem

Aardbeienvlek

Sommige kinderen krijgen vlak na de geboorte een rode of blauwe vlek, oftewel een aardbeienvlek. Deze is ongevaarlijk. Wat is een aardbeienvlek precies? (Meer...)

Aardbeienvlek

Aften

Aften zijn pijnlijke zweertjes in de mond van je kind die vaak terugkomen. Hoe herken je ze en wat kun je ertegen doen? (Meer...)

Aften

Bloedneus

Kinderen krijgen een bloedneus van neuspeuteren, maar dit kan ook komen doordat je kind gevallen is of gestoeid heeft. Hoe verhelp je een bloedneus? (Meer...)

Bloedneus

Buikpijn

Buikpijn bij je kind is vervelend, maar meestal is er niets ergs aan de hand. Wat veroorzaakt buikpijn en waar kun je op lettten? (Meer...)

Buikpijn

Diarree

Diarree is waterige, dunne ontlasting waarbij je kind meestal ook last van darmkrampen heeft. Wat veroorzaakt diarree en hoe voorkom je het? (Meer...)

Diarree

Harde ontlasting

Bij verstopping lukt het je kind niet goed om te poepen. Wat zijn klachten bij verstopping, waardoor komt het en wat kun je ertegen doen? (Meer...)

Harde ontlasting

Hik

Als je kind te snel eet of drinkt, is de kans groot dat het de hik krijgt. Waardoor krijgt je kind de hik en wat kun je er tegen doen? (Meer...)

Hik

Hoofdpijn

Hoofdpijn bij je kind is meestal onschuldig en gaat vanzelf over. Hoe onderzoek je om wat voor hoofdpijn het gaat en wanneer ga je naar de huisarts? (Meer...)

Hoofdpijn

Koorts

Bij koorts is de lichaamstemperatuur 38 graden of hoger, om bijvoorbeeld virussen te bestrijden. Wat doe je als je kind koorts heeft en wanneer bel je de huisarts? (Meer...)

Koorts

Koortslip

Een koortslip is een rood, vochtig blaasje dat behoorlijk kan jeuken. Het wordt veroorzaakt door het besmettelijke herpesvirus. Hoe voorkom je dat je kind anderen besmet? (Meer...)

Koortslip

O-benen en X-benen

O-benen komen vaak voor bij kinderen die net gaan staan, rond het tweede jaar krijgen zij vervolgens X-benen. Wanneer gaat dit over en moet je naar de huisarts? (Meer...)

O-benen en X-benen

Ondertemperatuur

Ondertemperatuur is een lichaamstemperatuur van minder dan 36 graden. Het kán een teken zijn van een infectie. Wanneer bel je de huisarts als je kind dit heeft? (Meer...)

Ondertemperatuur

Opgezette lymfeklieren

Lymfeklieren verdikken als reactie op een infectie, ze slinken meestal vanzelf weer na een paar weken. Wanneer is het verstandig om naar de huisarts te gaan? (Meer...)

Opgezette lymfeklieren

Stinkende adem

Verkoudheid, bacteriën, slechte hygiëne of ontstekingen kunnen de oorzaak zijn van een stinkende adem. Wat kun je doen tegen een slechte adem bij je kind? (Meer...)

Stinkende adem

Vaginale afscheiding

Jonge meisjes kunnen soms vaginale afscheiding hebben. Wat zijn de oorzaken hiervan bij uw dochter? (Meer...)

Vaginale afscheiding

Verkoudheid

Verkoudheid is een virusinfectie van de bovenste luchtwegen, kinderen zijn er vatbaarder voor dan volwassenen. Wanneer ga je naar de huisarts? (Meer...)

Verkoudheid

Zweten

Door te zweten blijft de lichaamstemperatuur van je kind op peil. In de prepuberteit gaat een kind meer zweten, dat is normaal. Hoe ga je de gevolgen van zweten tegen? (Meer...)

Zweten

ADHD

ADHD kenmerkt zich door concentratieproblemen, impulsief en onrustig gedrag. Heeft je kind ADHD of heeft zijn gedrag een andere oorzaak? (Meer...)

ADHD

Angststoornissen

Wanneer angstreacties vaak voorkomen en niet meer zinvol zijn, kan er sprake zijn van een angststoornis. Hoe herken je dit bij je kind en waar vind je hulp? (Meer...)

Angststoornissen

Dwangstoornissen

Een dwangstoornis kenmerkt zich door steeds terugkerende dwanghandelingen of gedachten en komt bij kinderen niet vaak voor. Wanneer moet je hulp zoeken voor je kind? (Meer...)

Dwangstoornissen

Autisme

Autisme (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij informatie moeilijker wordt verwerkt. Welke kenmerken horen bij autisme en hoe weet je of je kind het heeft? (Meer...)

Autisme

Depressie

Een depressie kan door hormonale veranderingen, traumatische gebeurtenissen en persoonlijke- en biologische factoren komen. Wat zijn de symptomen en waar vind je hulp? (Meer...)

Depressie

Eetproblemen

Om een gezond eetpatroon te ontwikkelen is het belangrijk dat kinderen langzaam kunnen wennen aan nieuwe smaken en zelf leren aangeven wat ze lekker vinden. Symptomen van eetstoornissen zijn niet altijd duidelijk herkenbaar. Wat doe je als je vermoedt dat je kind een eetstoornis ontwikkelt? (Meer...)

Eetproblemen

In de auto

Als je je kind, of kinderen van anderen, in de auto vervoert moet je je aan bepaalde regels houden. Wat zijn die regels en wat kun je nog meer doen voor veilig vervoer? (Meer...)

In de auto

Op de fiets

Voor het vervoer van je kind bij jou op de fiets zijn verschillende opties. Welke mogelijkheden zijn er en waarom is het belangrijk je spaken af te schermen? (Meer...)

Op de fiets

Zelf fietsen

Vanaf ongeveer 6 jaar kan je kind zelf fietsen. Hoe zorg je ervoor dat je kind veilig op de fiets zit en hoe leert je kind op gevaarlijke situaties reageren? (Meer...)

Zelf fietsen

Risicovol spelen

Risicovol spelen, bijvoorbeeld in bomen klimmen, is goed voor je kind maar spannend voor jou. Moet je je kind beschermen of loslaten en hoe ga je er mee om? (Meer...)

Risicovol spelen

Veilig speelgoed

Speelgoed dat voldoet aan de veiligheidseisen herken je aan een CE-markering, maar je moet ook blijven opletten. Welk speelgoed is populair en wat doe je als het mis gaat? (Meer...)

Veilig speelgoed

Tuintrampoline

Tuintrampolines zijn populair bij kinderen, ouders zijn vaak minder enthousiast. Hoe zorg je er voor dat je kind veilig in de tuin kan trampolinespringen? (Meer...)

Tuintrampoline

Veilig met voedsel

Een kind kan zich tijdens het eten verslikken. Hoe zorg je ervoor dat je kind veilig met voedsel omgaat en wat kun je doen als je kind ergens in stikt? (Meer...)

Veilig met voedsel

Ontwikkeling motoriek

Eerst de grote bewegingen en dan de fijne motoriek, tussen de één en vier jaar maakt je kind in eigen tempo sprongen vooruit. Hoe verloopt de motorische ontwikkeling?  (Meer...)

Ontwikkeling motoriek

Fijne motoriek

In de loop van de basisschool worden de fijne bewegingen van je kind steeds beter. Hoe ontwikkelt de fijne motoriek van je kind zich en hoe kun je het stimuleren? (Meer...)

Fijne motoriek

Leren typen

Kinderen leren tegenwoordig vanzelf omgaan met computers. Als je je kind snel en blind wilt leren typen kun je een typecursus aanbieden. Waar vind je die? (Meer...)

Leren typen

Schoenen en veters

Tijdens het kopen van schoenen voor je kind moet op een aantal dingen letten. Hoe weet je de juiste maat, waar moet je op letten en hoe leer je je kind veters strikken? (Meer...)

Schoenen en veters

Leren fietsen

Rond het vijfde jaar zijn de meeste kinderen toe aan leren fietsen zonder zijwielen. Hoe help je je kind met leren fietsen en hoe zorg je dat het veilig is?  (Meer...)

Leren fietsen

DCD

DCD is een motorische stoornis waarbij signalen van de hersenen niet goed worden doorgegeven aan het lichaam. Hoe weet je of je kind het heeft en wat kun je doen? (Meer...)

DCD

Zien

Goed zien is belangrijk voor je kind, het helpt bij schoolprestaties en veiligheid. Hoe weet je of je kind slecht ziet en wanneer ga je naar de opticien of oogarts? (Meer...)

Zien

Oogtest

Tussen vierenhalf en vijfenhalf jaar krijgt je kind een oogtest bij de jeugdgezondheidszorg. Hoe verloopt die test, wanneer is een oogonderzoek nodig en wat zijn visuele oefeningen? (Meer...)

Oogtest

Lui oog

Een lui oog ontstaat omdat het oog zich niet goed heeft ontwikkelt in de vroege kinderjaren. Wat zijn oorzaken, wanneer moet je behandelen en wat houdt de behandeling in? (Meer...)

Lui oog

Kleurenblind

Ongeveer 4 procent van de bevolking is kleurenblind. Hoe weet je of je kind kleurenblind is en hoe ga je ermee om? (Meer...)

Kleurenblind

Horen

Kinderen die niet goed kunnen horen, hebben ook moeite met spreken en taal. Hoe weet je of je kind slechthorend is, wat kun je doen en waar vind je meer hulp? (Meer...)

Horen

Zindelijkheid

Vanaf vier jaar kunnen de meeste kinderen overdag hun plas zelf ophouden. Dat er daarna nog ongelukjes gebeuren is normaal. Hoe worden kinderen zindelijk? (Meer...)

Zindelijkheid

Bedplassen

Ongeveer 15% van de kinderen tussen 5 en 6 jaar plast wel eens in bed. Wat zijn de gevolgen van bedplassen, wat kun je doen en zijn er methodes tegen bedplassen? (Meer...)

Bedplassen

Bedplasmethoden

Er zijn verschillende bedplasmethoden om je kind te helpen stoppen met bedplassen. Hoe werken deze methoden en wat kan de huisarts voor jullie doen? (Meer...)

Bedplasmethoden

Broekpoepen

Kinderen die broekpoepen hebben last van verstopping, of angst door een te strenge zindelijkheidstraining. Hoe reageer je erop en wanneer ga je naar de poeppoli? (Meer...)

Broekpoepen

Als het poepen niet lukt

Als je kind obstipatie (verstopping) heeft, dan wil het poepen niet lukken. Hoe kun je helpen het makkelijker te maken voor je kind en wanneer ga je naar de poeppoli? (Meer...)

Als het poepen niet lukt

Groei

De groei van je kind kun je bijhouden in een groeidiagram, het consultatiebureau houdt het ook bij. Wat is een groeidiagram, wat is normaal en welke apps kun je gebruiken? (Meer...)

Groei

Groeispurt

Tijdens de groeispurt groeien kinderen ineens heel snel, vooral in de zomer. Wanneer begint de groeispurt en hoe verloopt deze? (Meer...)

Groeispurt

Groeipijn

Groeipijn treedt meestal ’s avonds op en lijkt op kramp. Het gaat vanzelf weer over. Hoe ontstaat groeipijn en wat kun je er tegen doen? (Meer...)

Groeipijn

Een gezonde lichaamshouding

Een goede lichaamshouding is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Een gezonde houding is een actieve houding. Hoe stimuleer je een goede houding? (Meer...)

Een gezonde lichaamshouding

Gezond gewicht

Een gezond gewicht en bewegen is belangrijk voor de gezondheid van je kind. Hoe bereken je de BMI van je kind en via welke apps kun je de ontwikkeling bijhouden? (Meer...)

Gezond gewicht

Als je kind klein of lang is voor zijn leeftijd

Sommige kinderen zijn langer of kleiner dan hun leeftijdsgenootjes. Hierdoor kan je kind soms anders behandelt worden. Hoe ga je daar als ouder mee om? (Meer...)

Als je kind klein of lang is voor zijn leeftijd

Ondergewicht

Ondergewicht brengt verschillende gezondheidsrisico’s met zich mee. Waar moet je op letten als je kind te licht is? (Meer...)

Ondergewicht

Overgewicht

Overgewicht, vooral door ongezond eten, is niet goed voor de gezondheid en de ontwikkeling van je kind. Hoe leer je je kind gezond leven en wat doe je als het niet lukt?  (Meer...)

Overgewicht

Gebit

Het volwassen gebit vormt zich tussen het vijfde en twaalfde jaar van je kind. Wanneer komen welke tanden door? En hoe voorkom je gebitsproblemen? (Meer...)

Gebit

Beugel

Door het dragen van een beugel van de orthodontist gaan de tanden en kiezen van je kind weer recht staan. Welke soorten beugels zijn er en hoe hou je ze schoon? (Meer...)

Beugel

Lichamelijke problemen

Lichamelijke problemen zoals een lui oog of scoliose kunnen de ontwikkeling van je kind beïnvloeden. Wanneer schakel je hulp in en met wie kun je praten?  (Meer...)

Lichamelijke problemen

Lichamelijke verandering in de puberteit

Aan het eind van de basisschool begint het lichaam van kinderen door hormonen te veranderen. Hoe ziet deze verandering eruit bij jongens en meisjes? (Meer...)

Lichamelijke verandering in de puberteit

Seksuele opvoeding 4-6 jaar

Kinderen van vier tot zes jaar ontdekken hun eigen lichaam en dat van elkaar (leeftijdsgenoten) door te spelen. Als ouder speel je een belangrijke rol in de seksuele opvoeding. Het is belangrijk om al op jonge leeftijd met je kind over seksualiteit te praten. Hoe doe je dat? (Meer...)

Seksuele opvoeding 4-6 jaar

Seksuele opvoeding 6-9 jaar

Praten over seksualiteit in niet altijd even makkelijk, maar wel belangrijk. Hoe kun je je kind helpen met de veranderingen die het meemaakt en wat zijn belangrijke onderwerpen om over te praten? (Meer...)

Seksuele opvoeding 6-9 jaar

Seksuele opvoeding 9-12 jaar

Praten over seksualiteit in niet altijd even makkelijk, maar wel belangrijk. Hoe kun je je kind helpen met de veranderingen die het meemaakt en wat zijn belangrijke onderwerpen om over te praten? (Meer...)

Seksuele opvoeding 9-12 jaar

Seksuele ontwikkeling 4-6 jaar

Kinderen tussen de vier en zes jaar ontdekken hun eigen lichaam en dat van anderen door te spelen, zoals doktertje of vader en moedertje. Wat kun je doen om de seksuele ontwikkeling in goede banen te leiden? (Meer...)

Seksuele ontwikkeling 4-6 jaar

Seksuele ontwikkeling 6-9 jaar

Vanaf zes jaar worden kinderen steeds nieuwsgieriger naar hun eigen geslachtsdeel en ook naar dat van anderen. Verliefde gevoelens, maar ook schaamte en onzekerheid kunnen een rol gaan spelen. Wat kun je doen om de seksuele ontwikkeling in goede banen te leiden? (Meer...)

Seksuele ontwikkeling 6-9 jaar

Seksuele ontwikkeling 10-12 jaar

Tussen de 10 en 12 jaar komt je kind in de puberteit. De geslachtsontwikkeling begint en je kind krijgt meer lichaamshaar. Het ontdekt ook zelfbevrediging en experimenteert hiermee in de eigen omgeving. Wat kun je doen om de seksuele ontwikkeling in goede banen te leiden? (Meer...)

Seksuele ontwikkeling 10-12 jaar

Lichaamshaar

In de puberteit krijgt je kind lichaamshaar. Waar de groei begint en wanneer dat gebeurt verschilt tussen jongens en meisjes. Wat zijn die verschillen en wat is overbeharing? (Meer...)

Lichaamshaar

Menstruatie

Bij de menstruatie stoot de baarmoederwand overtollig slijmvlies en bloed af. Wanneer begint het, hoe praat je erover met je dochter en wat voorkomt een regelmatige cyclus? (Meer...)

Menstruatie

Maandverband en tampons

Voordat je dochter ongesteld wordt, is het goed haar daar op voor te bereiden. Wat zijn de voordelen van maandverband, tampons, een menstruatiecup of wasbaar ondergoed? En waar heb je het nog meer over? (Meer...)

Maandverband en tampons

Zaadlozing

De meeste jongens krijgen hun eerste zaadlozing als ze tussen de 11 en 15 jaar zijn en zijn dan vruchtbaar. Wat is een natte droom en moet je er over praten met je zoon? (Meer...)

Zaadlozing

Seksuele oriëntatie

Je kind ontwikkelt in de puberteit (of eerder) een seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld hetero, homo of biseksueel. Hoe ga je daar mee om en wat zegt de wetenschap erover? (Meer...)

Seksuele oriëntatie

Genderidentiteit en transgender

Rond het derde jaar leren kinderen hun geslacht en ontwikkelen een genderidentiteit. Wat is genderexpressie en hoe ga je er mee om als je kind zegt transgender te zijn? (Meer...)

Genderidentiteit en transgender

Jongensbesnijdenis

De voorhuid van een penis moet soms vanwege een vernauwde voorhuid besneden worden. Waarom moet dat, hoe werkt dat en wat zeggen artsen over godsdienstige besnijdenis? (Meer...)

Jongensbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis is een vorm van verminking met kans op ernstige complicaties en is strafbaar in Nederland. Wat doe je als je familie wil dat je dochter besneden wordt? (Meer...)

Meisjesbesnijdenis

Temperament

Ieder kind heeft een eigen temperament (gedragsstijl), bijvoorbeeld impulsief of afwachtend. Wat kun je doen als je kind té impulsief of afwachtend is? (Meer...)

Temperament

Sociale vaardigheden

Opgroeiende kinderen krijgen steeds meer sociale vaardigheden. Wat kun je als ouder doen om je kind te helpen sociale vaardigheden te ontwikkelen? (Meer...)

Sociale vaardigheden

Emotionele ontwikkeling

Het vermogen om gevoelens en emoties van jezelf en anderen te herkennen noemen we emotionele ontwikkeling. Hoe geef je het goede voorbeeld en hoe stimuleer je het? (Meer...)

Emotionele ontwikkeling

Zelfbeeld

Als ouder heb je veel invloed op het zelfbeeld van je kind. Hoe help je je kind een positief zelfbeeld te ontwikkelen en wat moet je juist niet doen? (Meer...)

Zelfbeeld

Prikkelgevoeligheid

Prikkelgevoelige kinderen reageren anders op zintuiglijke waarnemingen. Wat moet je weten als je kind prikkelgevoelig of overprikkeld is? (Meer...)

Prikkelgevoeligheid

Hooggevoelig of hoogsensitief

Wanneer je kind druk is, vaak teruggetrokken reageert of bijzondere inzichten heeft, kan het hooggevoelig zijn. Maar het is ook mogelijk dat je kind hoogsensitief is. (Meer...)

Hooggevoelig of hoogsensitief

Zelfvertrouwen

Een kind met genoeg zelfvertrouwen gelooft in zichzelf en in wat het kan. Hoe help je je kind met het opbouwen van een positief zelfbeeld? (Meer...)

Zelfvertrouwen

Verlegenheid

Als je kind verlegen is en daar zelf last van heeft, kun je je kind helpen. Hoe kun je dat het beste doen? (Meer...)

Verlegenheid

Zelfstandig worden

Hoe ouder kinderen worden hoe meer verantwoordelijk zij zelf kunnen dragen, zo kunnen ze zelfstandig worden. Wat kun je doen om je kind daarmee te helpen? (Meer...)

Zelfstandig worden

Weerbaarheid

Kinderen met zelfvertrouwen zijn weerbaarder en kunnen hun grenzen goed aangeven. Hoe kun je helpen de weerbaarheid van je (gepeste) kind te vergroten? (Meer...)

Weerbaarheid

Prepuberteit

De prepuberteit luidt de puberteit in. Welke veranderingen vinden plaats en wat kun je doen, ook als je kind te vroeg in de puberteit komt? (Meer...)

Prepuberteit

Stress

Stress is een ander woord voor spanning, en is ongezond wanneer je kind er last van heeft. Wat zijn oorzaken van ongezonde stress en hoe kun je je kind helpen? (Meer...)

Stress

Bang

Bij iedere leeftijd horen andere angsten en ieder kind is wel eens bang. Welke angsten horen bij welke leeftijd en wat kun je doen als je je er zorgen over maakt? (Meer...)

Bang

Verdriet

Kinderen kunnen veel verdriet hebben als er iets naars gebeurd met bijvoorbeeld speelgoed of een huisdier. Hoe ga je om met het verdriet van je kind en hoe kun je helpen? (Meer...)

Verdriet

Faalangst

Faalangst kan zelfvertrouwen ondermijnen. Wat zijn de gevolgen van faalangst? En hoe voorkom je faalangst? (Meer...)

Faalangst

Faalangstig kind helpen

Je kunt je kind met faalangst helpen door het zelfvertrouwen te vergroten. Hoe kun je daarbij helpen, hoe voorkom je dat je faalangst versterkt en welke hulp is er? (Meer...)

Faalangstig kind helpen

Rouwverwerking bij overlijden

Kinderen gaan anders om met de dood dan volwassenen en de rouwverwerking verschilt per leeftijd. Hoe ervaren kinderen dat, hoe ga je om met vragen en waar vindt je hulp? (Meer...)

Rouwverwerking bij overlijden

Verstandelijke ontwikkeling

Door te spelen doen kinderen kennis en vaardigheden op. Hoe leren kinderen en hoe kun je ze bij het leren helpen? (Meer...)

Verstandelijke ontwikkeling

Denkontwikkeling

De denkontwikkeling van je kind verloopt in fasen, ze zijn constant bezig met leren in hun eigen tempo. Hoe ziet de denkontwikkeling er op de basisschool uit? (Meer...)

Denkontwikkeling

Intelligentie

De ontwikkeling van de intelligentie van je kind hangt af van aanleg en omgevingsfactoren. Wat houdt intelligentie in, hoe stimuleer je het en wat betekent IQ? (Meer...)

Intelligentie

Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis waarbij kinderen problemen hebben met (leren) rekenen, het heeft niet met intelligentie te maken. Waarom is tijdige herkenning belangrijk? (Meer...)

Dyscalculie

Fantasie en werkelijkheid

Fantasiespel helpt jonge kinderen nieuwe dingen ontdekken, oudere kinderen ontdekken liever de werkelijkheid. Moet je je zorgen maken over fantasievriendjes? (Meer...)

Fantasie en werkelijkheid

Ontwikkelingsachterstand

Soms worden kinderen geboren met een ontwikkelingsachterstand. Daar zijn voorzieningen voor, zoals het pgb en speciaal onderwijs. Wat kun je zelf aanbieden? (Meer...)

Ontwikkelingsachterstand

Vriendschap

Door vriendschap ontwikkelen kinderen hun sociale vaardigheden en leren ze zichzelf beter kennen. Hoe stimuleer je vriendschappen van je kind? (Meer...)

Vriendschap

Rollen aanleren

Vanaf groep 3 speelt je kind het liefst met kinderen van het eigen geslacht, zo leren ze rollen aan. Waarom doet je kind dit en welke rol is het belangrijkst? (Meer...)

Rollen aanleren

Anderen nadoen

Als kinderen elkaar leuk vinden, kunnen ze positief en negatief gedrag van elkaar overnemen. Wat kun je zeggen en wat zegt het aantal vrienden meestal over je kind? (Meer...)

Anderen nadoen

Geen leuke vrienden

Soms heeft je kind vrienden die je niet leuk vindt of die een verkeerde invloed hebben. Hoe reageer je daar op en wat doe je als je kind omgaat met oudere kinderen? (Meer...)

Geen leuke vrienden

Geen vrienden

Niet ieder kind beleeft vriendschap hetzelfde en sommige kinderen hebben maar weinig vrienden. Hoe kun je als ouder vriendschappen stimuleren? (Meer...)

Geen vrienden

Taalontwikkeling

In de basisschoolperiode leert je kind veel op het gebied van spraak en taal. Hoe verloopt de spraak- en taalontwikkeling in die periode? (Meer...)

Taalontwikkeling

Leren lezen

Leren lezen gebeurt in fasen, de taalontwikkeling van je kind begint al bij zes maanden. Hoe help je je kind in fasen leren lezen en de woordenschat te vergroten? (Meer...)

Leren lezen

Leren schrijven

Op de meeste basisscholen leren kinderen letters schrijven vanaf groep 3. Waar moet je op letten bij het leren schrijven? (Meer...)

Leren schrijven

Boeken en AVI-niveaus

Lezen is goed voor de taalontwikkeling van je kind. Zorg wel dat het op het juiste niveau leest. Wat moet je weten over AVI-niveaus? (Meer...)

Boeken en AVI-niveaus

Bibliotheek

In de bibliotheek staat lezen en leren centraal, je vind er veel leuke leesboeken en informatieboeken voor je basisschoolkind. Hoe stimuleer je lezen bij je kind? (Meer...)

Bibliotheek

Engels leren

Kinderen kunnen prima een tweede taal, zoals Engels, leren. Ze leren het op de basisschool en pikken het buiten school ook op. Hoe kun je thuis je kind Engels leren? (Meer...)

Engels leren

Meertaligheid

Voor de taalontwikkeling van je kind kun je het beste thuis je moedertaal spreken, ook als dat geen Nederlands is. Hoe voed je je kind meertalig op? (Meer...)

Meertaligheid

Taalontwikkeling stimuleren

Taalontwikkeling stimuleren bij je kind doe je door van jongs af aan voldoende taal aan te bieden, bijvoorbeeld door praten of voorlezen. Wat kun je nog meer doen? (Meer...)

Taalontwikkeling stimuleren

Spraakproblemen

Spraakpoblemen, zoals schor praten of slissen, ontstaan wanneer de ontwikkeling van taal anders loopt dan normaal. Waar kun je hulp vinden voor deze problemen? (Meer...)

Spraakproblemen

Stotteren of niet vloeiend praten

Veel kinderen tussen de 2 en 5 jaar stotteren, dit kan ook weer overgaan. Wat kun je als ouder doen, wanneer ga je naar de logopedist en wat kan die voor je doen? (Meer...)

Stotteren of niet vloeiend praten

Slissen

Slissen kan op alle leeftijden voorkomen en komt bijvoorbeeld door slappe tongspieren of een verkeerde mondmotoriek. Wat zijn de gevolgen en wat kun je er tegen doen? (Meer...)

Slissen

Niet durven praten

Praat je kind thuis wel, maar in sociale situaties niet? Dat hoeft geen verlegenheid te zijn, het kan wijzen op selectief mutisme. Hoe herken je dit en hoe ga je hier als ouder mee om? (Meer...)

Niet durven praten

Taalproblemen

Soms krijgen kinderen taalproblemen of een taalachterstand, ondanks jouw hulp bij de taalontwikkeling. Wat is een taalontwikkelingsstoornis en waar vind er meer over? (Meer...)

Taalproblemen

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben onder andere moeite met het koppelen van klanken aan letters. Wat betekent het als je kind dyslexie heeft? (Meer...)

Dyslexie

Dysfasie

Dysfasie is een stoornis in de spraak-taalontwikkeling, waarbij je kind jou wel begrijpt maar zelf moeilijk kan praten. Wat zijn de kenmerken en waar vind je hulp? (Meer...)

Dysfasie

Taalachterstand

Een taalachterstand kan verschillende oorzaken hebben. Er is vaak wel wat aan te doen, denk aan remedial teaching of voorschoolse educatie. Wat kun je zelf doen? (Meer...)

Taalachterstand

Huiswerk

Kinderen in groep 7 en 8 krijgen ter voorbereiding op de middelbare school soms huiswerk mee. Ze zien daar soms tegenop. Hoe kun je je kind steunen en helpen? (Meer...)

Huiswerk

Gezond op school

Als je kind moet overblijven eet het tussen de middag op school. Hoe geef je het een gezonde, gevarieerde maaltijd mee en welke vleeswaren kun je beter thuis laten? (Meer...)

Gezond op school

Medezeggenschapsraad en ouderraad

De ouderraad zet zich in voor de belangen van kinderen en hun ouders op school. Wat zijn hun verantwoordelijkheden en hoe zit het met de vrijwillige ouderbijdrage? (Meer...)

Medezeggenschapsraad en ouderraad

Schoolverzuim

Schoolverzuim is geoorloofd als het door de directeur van de school is goedgekeurd, bijvoorbeeld voor een huwelijk. Hoe zit dit met vakanties en wat is ongeoorloofd verzuim? (Meer...)

Schoolverzuim

Leerproblemen

Van leerproblemen is misschien sprake als je kind moeite heeft met onthouden, lezen en leren. Wat zijn dat en hoe verschilt het van leerstoornissen en taalachterstand? (Meer...)

Leerproblemen

Slechte cijfers

Als je kind slechte cijfers haalt kan dat komen door het niveau, tempo of bijvoorbeeld leerproblemen. Wat kunnen jij en de leerkracht doen en wanneer blijft je kind zitten? (Meer...)

Slechte cijfers

Schorsing en verwijdering

Je kind kan geschorst worden van school als het zich (herhaaldelijk) misdraagt. Aan een schorsing gaan altijd waarschuwingen vooraf. Hoe werkt de schorsingsprocedure? (Meer...)

Schorsing en verwijdering

Onderwijs en autisme

Een kind met autisme kan naar de reguliere basisschool of naar het speciaal onderwijs. Wanneer past speciaal onderwijs beter bij je kind en kan dat nog veranderen? (Meer...)

Onderwijs en autisme

Remedial teaching

Remedial teaching is een lesmethode voor kinderen die beneden het gemiddelde niveau presteren. Wat houdt het precies in en hoe verschilt het van bijles?  (Meer...)

Remedial teaching

Zorgteam en ZAT

Het zorgteam en het Zorg- en adviesteam (ZAT) zijn er om problemen bij leerlingen op tijd te signaleren. Welke professionals zijn dit en wat zijn hun verantwoordelijkheden? (Meer...)

Zorgteam en ZAT

Vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie stimuleert de ontwikkeling van je kind. Wat houdt de methode in, wat leert je kind en voor welke kinderen is het ideaal? (Meer...)

Vroegschoolse educatie

Leerlingdossier

Het leerlingdossier is een verzameling van informatie die de school bijhoudt over je kind. Wat staat er in het dossier en welke rechten heb je als ouder? (Meer...)

Leerlingdossier

Schoolkosten

Scholen krijgen geld van de overheid om onderwijs aan te bieden, maar vragen om een vrijwillige ouderbijdrage om extra kosten te dekken. Waar bestaan die kosten uit? (Meer...)

Schoolkosten

Lesstof op de basisschool

Basisscholen kiezen hun eigen lesstof en lesmethoden, maar moeten wel voldoen aan kerndoelen. Welke doelen zijn dat en welk lessen krijgt je kind op de basisschool? (Meer...)

Lesstof op de basisschool

Cito-toets

De Cito-toets is de eindtoets van het basisonderwijs, soms kiezen scholen voor een drempeltoets. Wat test de Cito-toets, hoe bereidt je kind zich voor en wat zegt de uitslag? (Meer...)

Cito-toets

Leerplicht

Je bent verplicht om je kind naar school te laten gaan. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar. Wanneer kun je een vrijstelling krijgen? (Meer...)

Leerplicht

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt geregeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wat doet passend onderwijs? (Meer...)

Passend onderwijs

Vervoer naar school

Hoe je kind naar school gaat, hangt af van leeftijd en de afstand tot school. Welke opties voor vervoer naar school zijn er en welke optie is er voor het speciaal onderwijs? (Meer...)

Vervoer naar school

Voortgezet onderwijs kiezen

Het voortgezet onderwijs verschilt veel van de basisschool. Hoe kies je de juiste middelbare school voor je kind en wat houden de termen vmbo, havo en vwo in? (Meer...)

Voortgezet onderwijs kiezen

Een schoon lichaam

Je leert je kinderen over het belang van een schoon lichaam door een goed voorbeeld te zijn en er over te vertellen. Wat moet je je zoon of dochter leren over hygiëne? (Meer...)

Verzorging en uiterlijk

Een gezond gebit

Vervang de tandenborstel om de drie maanden, of als de haartjes gaan wijken. Wat kun je nog meer doen om het gebit van je kind gezond te houden? (Meer...)

Verzorging en uiterlijk

Tanden poetsen

Tanden poetsen is belangrijk voor een gezond gebit. Hoe leer je je kind (elektrisch) poetsen, hoe poets je een beugel en waar vind je meer informatie? (Meer...)

Verzorging en uiterlijk

Jeugdpuistjes

Jeugdpuistjes (acne) is een chronische, niet besmettelijke huidaandoening, het ontstaat door hormonale schommelingen. Wat kun je tegen jeugdpuistjes doen? (Meer...)

Verzorging en uiterlijk

Veranderend lichaam

Een vettere huid, jeugdpuistjes, meer zweten: door hormonen verandert het lichaam van je kind. Hoe zorg je dat het zijn lichaam goed verzorgt? (Meer...)

Verzorging en uiterlijk

Hobby's en muziek

Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Waarom zijn hobby’s nog meer belangrijk? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Logeren

Logeren is voor veel kinderen leuk, maar je kind kan ook heimwee krijgen. Hoe bereid je je kind voor op logeren en hoe maak je de ervaring zo fijn mogelijk? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Activiteiten ondernemen

Activiteiten ondernemen, samen of door je kind alleen, is leuk en belangrijk. Maak onderscheid tussen activiteiten die moeten en die je kind leuk vind. Hoe doe je dat? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Op vakantie

Bij op vakantie gaan hoort een goede voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan een paspoort voor je kind als je naar het buitenland gaat. Waar moet je nog meer aan denken? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Schoolvakanties

Vakantie onder schooltijd is vrijwel onmogelijk. Onder welke voorwaarden kun je toch extra vakantie of verlof aanvragen? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Tips voor vertrek

Een goede voorbereiding voor jullie vertrek op vakantie is belangrijk, zeker als je een verre reis gaat maken met je kind. Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Tips voor onderweg

Of je nou met de bus, trein of auto op vakantie gaat, je kunt wel wat tips voor onderweg gebruiken. Wat doe je tegen verveling en hoe maak je de reis prettig voor je kind? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Reisziekte

Reisziekte is een verzamelnaam voor wagenziekte, zeeziekte en luchtziekte. Hoe herken je reisziekte, hoe voorkom je het bij je kind en wat kun je er tegen doen? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Activiteiten in de vakantie

De vakantie is het perfecte moment voor leuke uitstapjes en activiteiten met je kind. Welke activiteiten kun je met elkaar ondernemen tijdens de vakantie? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Vakantiekampen

Als je niet samen met je kind op vakantie kunt, is een vakantiekamp een goed alternatief. Wat zijn vakantiekampen en kan je kind met een beperking er ook heen? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Verre reizen

Als je met je kind verre reizen gaat maken, is goede voorbereiding noodzakelijk. Hoe bereid je je voor op een warm klimaat, de vliegreis en hoe wen je aan je vakantieland? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Extra vakantieprik

Als je een verre reis gaat maken, moet je kind misschien worden ingeënt tegen ziektes die hier niet meer voorkomen. Hoe weet je welke prikken nodig zijn? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Ziektes in het buitenland

In het buitenland kun je ziektes oplopen die in Nederland niet meer voorkomen. Hoe voorkom je besmetting, wat moet je doen bij diarree en hoe voorkom je malaria? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Aangepaste vakantie

Als je kind een beperking heeft, kan het lastig zijn om een vakantie te boeken. Waar vind je betrouwbare aanbieders van aangepaste vakanties en vakantiekampen? (Meer...)

Vrije tijd en vakantie

Leren zwemmen

Kinderen die leren zwemmen kunnen zich redden als ze in het water vallen. Hoe lang moet je kind op zwemles, hoe kies je een zwembad en wat als je het niet kan betalen? (Meer...)

Sport en beweging

Sportvereniging

Bij een sportvereniging gaan leert je kind omgaan met anderen en is goed voor de conditie. Hoe laat je je kind zelf een sport kiezen en wat als je het niet kan betalen? (Meer...)

Sport en beweging

Veilig sporten

Sporten kan ongelukken en blessures veroorzaken, goede bescherming en begeleiding is dan ook belangrijk. Hoe zorg je ervoor dat je kind veilig kan sporten? (Meer...)

Sport en beweging

Skateboarden en skaten

Skateboarden en skaten is gezond, maar je kind moet wel voorzichtig zijn. Welke bescherming heeft het nodig, wat leert het op skateles en welke plekken zijn geschikt? (Meer...)

Sport en beweging

Gezondheid en bewegen

Bewegen is heel belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van je kind. Het zorgt voor een goede conditie en betere weerstand. Hoeveel en welke beweging heeft het nodig? (Meer...)

Sport en beweging

Spel en sport

Sporten is niet alleen goed voor de gezondheid van je kind; bij een sportclub doet het ook sociale contacten op. Waarom zijn spel en sport nog meer zo belangrijk? (Meer...)

Sport en beweging

Meer artikelen inladen

Even met iemand praten? Gebruik de chatfunctie. Ons online team staat voor je klaar.